Loading...

คุณรู้ไหมว่าปืนไรเฟิล ที่คุณใช้ดาเมจเท่าไหร่

ปืนไรเฟิลมีดาเมจที่แตกต่างกัน เรามาดูกันว่าปืนไหนดาเมจเท่าไหร่กันบ้าง การที่ทดสอบเป็นการยิงศัตรูที่ใส่เกราะหัวและไม่ใส่เกราะจากระยะพอประมาณไม่ใกล้ไม่ไกล เป็นระยะที่หวังผลได้ แต่ถ้าระยะยิ่งใกล้ก็อาจจะทำให้ได้รับดาเมจมากกว่านี้

AK-47

ak-47

มีเกราะ ไม่มีเกราะ
ยิงหัว 111 143
แขน 27 35
ยิงท้อง 34 44
ยิงขา 26 26

AUG

aug

มีเกราะ ไม่มีเกราะ
ยิงหัว 100 112
แขน 25 28
ยิงท้อง 31 35
ยิงขา 21 21

AWP

awp

มีเกราะ ไม่มีเกราะ
ยิงหัว 448 460
แขน 112 115
ยิงท้อง 140 143
ยิงขา 86 86

Famas

famas

มีเกราะ ไม่มีเกราะ
ยิงหัว 84 120
แขน 21 30
ยิงท้อง 26 37
ยิงขา 22 22

G3SG1

g3sg1

 

มีเกราะ ไม่มีเกราะ
ยิงหัว 52 111
แขน 13 27
ยิงท้อง 16 34
ยิงขา 21 21

Galil-AR

galil-ar

มีเกราะ ไม่มีเกราะ
ยิงหัว 263 319
แขน 65 79
ยิงท้อง 82 99
ยิงขา 59 59

M4A4

m4a4

มีเกราะ ไม่มีเกราะ
ยิงหัว 92 120
แขน 23 30
ยิงท้อง 29 37
ยิงขา 22 22

M4A1-S

m4a1-s

มีเกราะ ไม่มีเกราะ
ยิงหัว 92 131
แขน 23 32
ยิงท้อง 28 41
ยิงขา 24 24

SCAR-20

scar-20

มีเกราะ ไม่มีเกราะ
ยิงหัว 263 319
แขน 65 79
ยิงท้อง 82 99
ยิงขา 59 59

SG-553

sg-553

มีเกราะ ไม่มีเกราะ
ยิงหัว 120 120
แขน 30 30
ยิงท้อง 37 37
ยิงขา 22 22

SSG-08

ssg-08

มีเกราะ ไม่มีเกราะ
ยิงหัว 352 352
แขน 74 88
ยิงท้อง 93 110
ยิงขา 66 66