Loading...

คุณรู้ไหมว่าปืนพกที่คุณใช้ดาเมจเท่าไหร่

ปืนพกมีดาเมจที่แตกต่างกัน เรามาดูกันว่าปืนไหนดาเมจเท่าไหร่กันบ้าง การที่ทดสอบเป็นการยิงศัตรูที่ใส่เกราะหัวและไม่ใส่เกราะจากระยะพอประมาณไม่ใกล้ไม่ไกล เป็นระยะที่หวังผลได้ แต่ถ้าระยะยิ่งใกล้ก็อาจจะทำให้ได้รับดาเมจมากกว่านี้

Glock 18

glock-18

  มีเกราะ ไม่มีเกราะ
ยิงหัว 52 111
แขน 13 27
ยิงท้อง 16 34
ยิงขา 21 21

P2000

p2000

  มีเกราะ ไม่มีเกราะ
ยิงหัว 70 140
แขน 17 34
ยิงท้อง 22 43
ยิงขา 26 26

USP- S

usp-s

  มีเกราะ ไม่มีเกราะ
ยิงหัว  70 140
แขน 17 34
ยิงท้อง 22 43
ยิงขา 26 26

P250

p250

  มีเกราะ ไม่มีเกราะ
ยิงหัว 70 140
แขน 17 34
ยิงท้อง 22 43
ยิงขา 26 26

Dual Berettas

dual-berettas

  มีเกราะ ไม่มีเกราะ
ยิงหัว 79 152
แขน 19 38
ยิงท้อง 24 47
ยิงขา 28 28

cz-75

  มีเกราะ ไม่มีเกราะ
ยิงหัว 101 131
แขน 25 32
ยิงท้อง 31 40
ยิงขา 24 24

desert-eagle

  มีเกราะ ไม่มีเกราะ
ยิงหัว 232 249
แขน 58 62
ยิงท้อง 72 77
ยิงขา 46 46

tec-9

  มีเกราะ ไม่มีเกราะ
ยิงหัว 119 132
แขน 29 33
ยิงท้อง 37 41
ยิงขา 24 24

five-seven

  มีเกราะ ไม่มีเกราะ
ยิงหัว 115 126
แขน 28 31
ยิงท้อง 35 39
ยิงขา 23 23