Loading...

Day: October 14, 2016

cz-75

คุณรู้ไหมว่าปืนพกที่คุณใช้ดาเมจเท่าไหร่

ปืนพกมีดาเมจที่แตกต่างกัน เรามาดูกันว่าปืนไหนดาเมจเท่าไหร่กันบ้าง การที่ทดสอบเป็นการยิงศัตรูที่ใส่เกราะหัวและไม่ใส่เกราะจากระยะพอประมาณไม่ใกล้ไม่ไกล เป็นระยะที่หวังผลได้ แต่ถ้าระยะยิ่งใกล้ก็อาจจะทำให้ได้รับดาเมจมากกว่านี้Glock 18  มีเกราะไม่มีเกราะยิงหัว52111แขน1327ยิงท้อง1634ยิงขา2121P2000 มีเกราะไม่มีเกราะยิงหัว70140แขน1734ยิงท้อง2243ยิงขา2626USP- S มีเกราะไม่มีเกราะยิงหัว 70140แขน1734ยิงท้อง2243ยิงขา2626P250 มีเกราะไม่มีเกราะยิงหัว70140แขน1734ยิงท้อง2243ยิงขา2626Dual Berettas มีเกราะไม่มีเกราะยิงหัว79152แขน1938ยิงท้อง2447ยิงขา2828 มีเกราะไม่มีเกราะยิงหัว101131แขน2532ยิงท้อง3140ยิงขา2424 มีเกราะไม่มีเกราะยิงหัว232249แขน5862ยิงท้อง7277ยิงขา4646 มีเกราะไม่มีเกราะยิงหัว119132แขน2933ยิงท้อง3741ยิงขา2424 มีเกราะไม่มีเกราะยิงหัว115126แขน2831ยิงท้อง3539ยิงขา2323

Posted On :