blackgrounge

คุณรู้จักเกม Counter Strike มากน้อยขนานไหน

เรามาทำความเข้าใจกันก่อนว่าเกม Cs หรือชื่อเต็มก็คือ Counter Strike นั้นเองเป็นเกมยิงปืนแนว FPS ในตำนานที่เราหน้าจะรู้จักกันดีแล้วยังออกมาหลายเวอร์ชั่นหลายภาคทำให้เราที่ชอบเล่นเกมแนวนี้สนใจติดตามจนถึงทุกวันนี้ Counter Strike ต้องแต่ถือกำเนิดมาจนถึงปัจจุบันก็ประมาณเวลา 12 ปีแล้วได้ออกมาหลายภาคมากมายแต่ ณ ตอนนี้ภาคที่ผู้เล่นให้ความสนใจมากที่สุดก็คือ Cs-Go หรือ Counter-Strike : Global Offensive นั้นเอง เพราะเรื่องของภาพที่สวยงามสมจริงและยังมี Skin

Read More